header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 132 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, "AN ORDINANCE ENACTING THE BALAGTAS MUNICIPAL REPRODUCTIVE HEALTH CODE"

Author:
Code: KAP BLG. 066-T'19
Date Approved: February 7, 2019
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 132 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, "AN ORDINANCE ENACTING THE BALAGTAS MUNICIPAL REPRODUCTIVE HEALTH CODE"