header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 135 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET (ANNUAL BUDGET) NG BAYAN NG BALAGTAS PARA SA TAONG 2019 (FY 2019) AT GAYUNDIN SA PAGLALAAN NG P261,023,295.00 PARA DITO

Author:
Code: KAP BLG. 082-T'19
Date Approved: February 15, 2019
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 135 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET (ANNUAL BUDGET) NG BAYAN NG BALAGTAS PARA SA TAONG 2019 (FY 2019) AT GAYUNDIN SA PAGLALAAN NG P261,023,295.00 PARA DITO