header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA SA PANANALAPI BLG. 01 TAONG 2019 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PANDI, NA NAGTATADHANA NG TAUNANG TAYANG KITA AT TAYANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN NG PANDI, BULACAN PARA SA TAONG PISKAL 2019 NA MAY HALAGANG P220,223,

Author:
Code: KAP BLG. 097-T'19
Date Approved: February 22, 2019
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA SA PANANALAPI BLG. 01 TAONG 2019 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PANDI, NA NAGTATADHANA NG TAUNANG TAYANG KITA AT TAYANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN NG PANDI, BULACAN PARA SA TAONG PISKAL 2019 NA MAY HALAGANG P220,223,402.00 AT P218,304,452.42