header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAMBAYANG KAUTUSAN BLG. 2018-22 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BUSTOS, NAGPAPATIBAY SA INDUSTRIAL SUBDIVISION PLAN NG 451,225 SQUARE METERS LUPAIN NA NAKADATAL SA BARANGAY LICIADA, TALAMPAS AT CAMACHILIHAN, BUSTOS, BULACAN NA PAG-

Author:
Code: KAP BLG. 103-T'19
Date Approved: February 28, 2019
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAMBAYANG KAUTUSAN BLG. 2018-22 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BUSTOS, NAGPAPATIBAY SA INDUSTRIAL SUBDIVISION PLAN NG 451,225 SQUARE METERS LUPAIN NA NAKADATAL SA BARANGAY LICIADA, TALAMPAS AT CAMACHILIHAN, BUSTOS, BULACAN NA PAG-AARI NG MEGA LAND PRIME ESTATE CORPORATION