header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 2018-023 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SAN ILDEFONSO, "AN ORDINANCE PROHIBITING HOME BIRTHS IN THE MUNICIPALITY OF SAN ILDEFONSO, BULACAN, PROHIBITING TRADITIONAL BIRTH ATTENDANTS TO DELIVER BABIES AND REQUIRING ALL PROFESSIONAL HEALTH PRACTITIONERS TO DELIVER BABIES ONLY IN HEALTH FACILITIES AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATIONS THEREOF"

Author:
Code: KAP BLG. 248-T'19
Date Approved: June 27, 2019
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 2018-023 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SAN ILDEFONSO, "AN ORDINANCE PROHIBITING HOME BIRTHS IN THE MUNICIPALITY OF SAN ILDEFONSO, BULACAN, PROHIBITING TRADITIONAL BIRTH ATTENDANTS TO DELIVER BABIES AND REQUIRING ALL PROFESSIONAL HEALTH PRACTITIONERS TO DELIVER BABIES ONLY IN HEALTH FACILITIES AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATIONS THEREOF"