header

"KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLILIPAT NG KARAGDAGANG PONDO NA NAGKAKAHALAGA NG P6,545,486.02, UPANG MATUGUNAN ANG MGA PASAHOD AT IBA PANG BENEPISYONG NAKALAAN SA LABING DALAWANG (12) KONTRAKTUWAL NA MANGGAGAMOT NA ITATALAGA SA BULACAN INFECTION CONTROL CENTER (BICC) PARA SA HULING PITONG (7) BUWAN NG KASALUKUYANG TAON, NA ANG PANUKALANG PAGMUMULAN AT PAGGAGAMITAN NG PONDO AY PAREHONG NAKAPALOOB SA PERSONAL SERVICES "

Author:
Code: KAP BLG. 262-T'2020
Date Approved: June 18, 2020
"KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLILIPAT NG KARAGDAGANG PONDO NA NAGKAKAHALAGA NG P6,545,486.02, UPANG MATUGUNAN ANG MGA PASAHOD AT IBA PANG BENEPISYONG NAKALAAN SA LABING DALAWANG (12) KONTRAKTUWAL NA MANGGAGAMOT NA ITATALAGA SA BULACAN INFECTION CONTROL CENTER (BICC) PARA SA HULING PITONG (7) BUWAN NG KASALUKUYANG TAON, NA ANG PANUKALANG PAGMUMULAN AT PAGGAGAMITAN NG PONDO AY PAREHONG NAKAPALOOB SA PERSONAL SERVICES "