header

"KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 17-2019 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, "AN ORDINANCE ADOPTING ADMINISTRATIVE ORDER NO. 19 DATED DECEMBER 2, 2019 - AUTHORIZING THE GRANT OF SERVICE RECOGNITION INCENTIVE TO ALL GOVERNMENT EMPLOYEES FOR FISCAL YEAR 2019, AND AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE TO IMPLEMENT THE SAME TO THE EMPLOYEES OF THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF PLARIDEL, BULACAN". "

Author:
Code: KAP BLG. 263-T'2020
Date Approved: June 18, 2020
"KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 17-2019 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, "AN ORDINANCE ADOPTING ADMINISTRATIVE ORDER NO. 19 DATED DECEMBER 2, 2019 - AUTHORIZING THE GRANT OF SERVICE RECOGNITION INCENTIVE TO ALL GOVERNMENT EMPLOYEES FOR FISCAL YEAR 2019, AND AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE TO IMPLEMENT THE SAME TO THE EMPLOYEES OF THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF PLARIDEL, BULACAN". "