header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KALAKIP NA CONCEPT PAPER MULA SA PANLALAWIGANG TANGGAPAN SA KAGALINGANG PANLIPUNAN AT PAGPAPAUNLAD PARA SA PAGPAPATIBAY NG "KALINGA SA BULAKENYONG MAHIHIRAP"

Author:
Code: KAP BLG. 408-T'2020
Date Approved: September 24, 2020
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KALAKIP NA CONCEPT PAPER MULA SA PANLALAWIGANG TANGGAPAN SA KAGALINGANG PANLIPUNAN AT PAGPAPAUNLAD PARA SA PAGPAPATIBAY NG "KALINGA SA BULAKENYONG MAHIHIRAP"