header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 157 SERYE NG 2020 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, NAGPAPATIBAY SA MULING PAG-UURI NG LUPANG PAG-AARI NI JESSELIE BUENDIA-LAO NA MAY SUKAT NA 6,355 METRO PARISUKAT NA BAHAGI NG ISANG PARSELA NG LUPA SA ILALIM NG TITULO BLG. T-354508 NA MAY KABUUANG SUKAT NA HUMIGIT KUMULANG 8,110 METRO PARISUKAT NA NASA BARANGAY PULONG GUBAT MULA SA URING AGRIKULTURAL TUNGO SA INDUSTRIYAL (WAREHOUSE)

Author:
Code: KAP BLG. 497-T'2020
Date Approved: November 19, 2020
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 157 SERYE NG 2020 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, NAGPAPATIBAY SA MULING PAG-UURI NG LUPANG PAG-AARI NI JESSELIE BUENDIA-LAO NA MAY SUKAT NA 6,355 METRO PARISUKAT NA BAHAGI NG ISANG PARSELA NG LUPA SA ILALIM NG TITULO BLG. T-354508 NA MAY KABUUANG SUKAT NA HUMIGIT KUMULANG 8,110 METRO PARISUKAT NA NASA BARANGAY PULONG GUBAT MULA SA URING AGRIKULTURAL TUNGO SA INDUSTRIYAL (WAREHOUSE)