header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN BLG. 261 SERYE NG 2020 NG SANGGUNIANG BAYAN NG GUIGUINTO, NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 014 S-2020 NG PAMBAYANG KONSEHO SA PAGPAPAUNLAD: “KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG TAUNANG BALANGKAS SA PAGPAPAUNLAD (AIP 2020) NA UMAABOT SA KABUUANG HALAGANG P 119,304,599.42

Author:
Code: KAP BLG. 505-T'2020
Date Approved: December 3, 2020
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN BLG. 261 SERYE NG 2020 NG SANGGUNIANG BAYAN NG GUIGUINTO, NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 014 S-2020 NG PAMBAYANG KONSEHO SA PAGPAPAUNLAD: “KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG TAUNANG BALANGKAS SA PAGPAPAUNLAD (AIP 2020) NA UMAABOT SA KABUUANG HALAGANG P 119,304,599.42