header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG MUNICIPAL RESOLUTION NO. 2020-076 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SAN MIGUEL, “RESOLUTION APPROVING AND ADOPTING THE KAPASIYAHAN BLG. MDC 2020-02 OF THE MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL OF SAN MIGUEL, BULACAN ENTITLED “ISANG KAPASIYAHANG NAGPAPATIBAY SA SUPPLEMENTAL ANNUAL INVESTMENT PLAN (AIP) 2020 NG BAYAN NG SAN MIGUEL, BULACAN NA MAY KABUUANG HALAGA NA PHP154,273,587.00”

Author:
Code: KAP BLG. 510-T'2020
Date Approved: December 3, 2020
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG MUNICIPAL RESOLUTION NO. 2020-076 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SAN MIGUEL, “RESOLUTION APPROVING AND ADOPTING THE KAPASIYAHAN BLG. MDC 2020-02 OF THE MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL OF SAN MIGUEL, BULACAN ENTITLED “ISANG KAPASIYAHANG NAGPAPATIBAY SA SUPPLEMENTAL ANNUAL INVESTMENT PLAN (AIP) 2020 NG BAYAN NG SAN MIGUEL, BULACAN NA MAY KABUUANG HALAGA NA PHP154,273,587.00”