header

Liham ng Punong Lalawigan, hinihiling sa bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan na matalakay at mapagtibay ang kalakip na Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan na kanyang kakatawanin at ng Commission on Population and Development - Region III na kakatawanin ni Acting Regional Director, Atty. Maricar DG. Prieto para sa paghahatid ng mga programa sa Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan at mga Local Government Units ng Lalawigan na may kaugnayan sa Population and Family Planning.

Author:
Code: KAP BLG. 529-T'2020
Date Approved: December 18, 2020
Liham ng Punong Lalawigan, hinihiling sa bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan na matalakay at mapagtibay ang kalakip na Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan na kanyang kakatawanin at ng Commission on Population and Development Region III na kakatawanin ni Acting Regional Director, Atty. Maricar DG. Prieto para sa paghahatid ng mga programa sa Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan at mga Local Government Units ng Lalawigan na may kaugnayan sa Population and Family Planning.