header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG AUTHORITY TO CHARGE SA TAONG 2020 UPANG MAPONDOHAN ANG GASTUSING GINAMIT PARA SA MGA PAGKAING INIHAIN SA MGA COMMITTEE HEARINGS AT SESSIONS NOONG TAONG 2019 NA NAGKAKAHALAGANG P196,113.00, NA MAIKARGA SA BADYET NG MOOE-REPRESENTATION EXPENSES NG TAUHANG PANTANGGAPAN NG PANGALAWANG PUNONG LALAWIGAN

Author:
Code: KAP BLG. 536-T'2020
Date Approved: December 18, 2020
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG AUTHORITY TO CHARGE SA TAONG 2020 UPANG MAPONDOHAN ANG GASTUSING GINAMIT PARA SA MGA PAGKAING INIHAIN SA MGA COMMITTEE HEARINGS AT SESSIONS NOONG TAONG 2019 NA NAGKAKAHALAGANG P196,113.00, NA MAIKARGA SA BADYET NG MOOE-REPRESENTATION EXPENSES NG TAUHANG PANTANGGAPAN NG PANGALAWANG PUNONG LALAWIGAN