header

KAPASIYAHAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG LOCAL FINANCE COMMITTEE (PANLALAWIGANG PINUNO NG BADYET, PANLALAWIGANG INGAT YAMAN AT PANLALAWIGANG TAGATUOS) NA MAKAPAGSARA NG LIBRO PARA SA TAONG 2020 AT MAITALA ANG MGA KAAKIBAT NA GASTUSIN NITO

Author:
Code: KAP BLG. 538-T'2020
Date Approved: December 18, 2020
KAPASIYAHAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG LOCAL FINANCE COMMITTEE (PANLALAWIGANG PINUNO NG BADYET, PANLALAWIGANG INGAT YAMAN AT PANLALAWIGANG TAGATUOS) NA MAKAPAGSARA NG LIBRO PARA SA TAONG 2020 AT MAITALA ANG MGA KAAKIBAT NA GASTUSIN NITO