header

ISANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISANG MEMORANDUM OF AGREEMENT ON SECONDMENT SA PAGITAN NG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN AT NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA KAKATAWANIN NI DR. CECILIA N. GASCON, PANGULO NG PAMANTASAN, PARA SA SECONDMENT NI ABGDO. JOEY INOCENCIO BILANG PINUNO NG DALUBHASAAN SA BULACAN POLYTECHNIC COLLEGE (BPC), AT NAGBIBIGAY NG PAHINTULOT SA PUNONG LALAWIGAN, IGG. DANIEL R. FERNANDO, NA KATAWANIN ANG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN SA PAGPASOK AT PAGLAGDA SA NASABING KASUNDUAN

Author:
Code: KAP BLG. 130-T'2021
Date Approved: March 5, 2021
ISANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISANG MEMORANDUM OF AGREEMENT ON SECONDMENT SA PAGITAN NG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN AT NG BULACAN STATE UNIVERSITY NA KAKATAWANIN NI DR. CECILIA N. GASCON, PANGULO NG PAMANTASAN, PARA SA SECONDMENT NI ABGDO. JOEY INOCENCIO BILANG PINUNO NG DALUBHASAAN SA BULACAN POLYTECHNIC COLLEGE (BPC), AT NAGBIBIGAY NG PAHINTULOT SA PUNONG LALAWIGAN, IGG. DANIEL R. FERNANDO, NA KATAWANIN ANG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN SA PAGPASOK AT PAGLAGDA SA NASABING KASUNDUAN