header

"4. Ulat ng Lupon Blg. 2020-017 Liham ng Punong Lalawigan, kahilingan sa bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan na matalakay at mapagtibay ang kalakip na sipi ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan na kanyang kakatawanin at ng Land Bank of the Philippines na kakatawanin ni President and CEO, G. Alex V. Buenaventura sa pamamagitan ni Assistant Vice President, G. Paulino S. Tiongson, Jr. Head, Malolos Highway Branch, hinggil sa paglalagay ng Automated Teller Machine (ATM) booth sa Baliwag District Hospital. "

Author:
Code: KAP BLG. 156-T'2021
Date Approved: March 11, 2021
"4. Ulat ng Lupon Blg. 2020-017 Liham ng Punong Lalawigan, kahilingan sa bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan na matalakay at mapagtibay ang kalakip na sipi ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan na kanyang kakatawanin at ng Land Bank of the Philippines na kakatawanin ni President and CEO, G. Alex V. Buenaventura sa pamamagitan ni Assistant Vice President, G. Paulino S. Tiongson, Jr. Head, Malolos Highway Branch, hinggil sa paglalagay ng Automated Teller Machine (ATM) booth sa Baliwag District Hospital. "