header

"KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAMBAYANG KAUTUSAN BLG. 198 TAONG 2021 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PANDI, NAGPAPATIBAY SA PAGLIKHA NG MGA BAGONG POSISYON SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG KALUSUGAN (MUNICIPAL HEALTH OFFICE) LAKIP ANG ANTAS AT KAHINTULAD NA TAUNANG SAHOD NG BAWAT ISA: SALARY GRADE MONTHLY RATE PER ANNUM (1)NURSE III SG 19 PHP48,313.00 PHP579,756.00 (1)MEDICAL TECHNOLOGIST II SG 15 PHP33,575.00 PHP402,900.00 "

Author:
Code: KAP BLG. 170-T'2021
Date Approved: March 25, 2021
"KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAMBAYANG KAUTUSAN BLG. 198 TAONG 2021 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PANDI, NAGPAPATIBAY SA PAGLIKHA NG MGA BAGONG POSISYON SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG KALUSUGAN (MUNICIPAL HEALTH OFFICE) LAKIP ANG ANTAS AT KAHINTULAD NA TAUNANG SAHOD NG BAWAT ISA: SALARY GRADE MONTHLY RATE PER ANNUM (1)NURSE III SG 19 PHP48,313.00 PHP579,756.00 (1)MEDICAL TECHNOLOGIST II SG 15 PHP33,575.00 PHP402,900.00 "