header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG LIHAM NI BB. CYNTHIA ABIOL, PINUNO NG PANLALAWIGANG TANGGAPAN NG PAMAMAHALA SA KAKAYAHANG PANTAO TUNGKOL SA 1. LOCALIZATION O ADOPTION NG BC NO. 2021-2 S. 2021; AT 2. ANG MGA PAGBABAGO SA PLANTILLA OF PERSONAL KAUGNAY NG PAGPAPATUPAD NG BC NO. 2021-2 S. 2021.

Author:
Code: KAP BLG. 528-T'2021
Date Approved: November 18, 2021
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG LIHAM NI BB. CYNTHIA ABIOL, PINUNO NG PANLALAWIGANG TANGGAPAN NG PAMAMAHALA SA KAKAYAHANG PANTAO TUNGKOL SA 1. LOCALIZATION O ADOPTION NG BC NO. 2021-2 S. 2021; AT 2. ANG MGA PAGBABAGO SA PLANTILLA OF PERSONAL KAUGNAY NG PAGPAPATUPAD NG BC NO. 2021-2 S. 2021.