header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN BLG. 2021-102 NG SANGGUNIANG BAYAN NG MARILAO, PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN NG PAMBAYANG KONSEHO SA PAGPAPAUNLAD O MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL (MDC) KAPASIYAHAN BILANG 2021-10, PARA SA PAGPOPROGRAMA NG ANNUAL INVESTMENT PROGRAM (AIP) NA NAGKAKAHALAGA NG PHP3,786,163,000.00 AT DALAWAMPUNG BAHAGDAN NG PONDONG PANGKAUNLARAN (20% DEVELOPMENT FUND), NA NAGKAKAHALAGA NG PHP142,000,000.00 NA KINAPAPALOOBAN NG IBA'T-IBANG PROGRAMA, PROYEKTO AT AKTIBIDAD (PPA) NA PANGKAUNLARAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MARILAO, LALAWIGAN NG BULACAN PARA SA TAONG 2022.

Author:
Code: KAP BLG. 548-T'2021
Date Approved: December 16, 2021
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN BLG. 2021-102 NG SANGGUNIANG BAYAN NG MARILAO, PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN NG PAMBAYANG KONSEHO SA PAGPAPAUNLAD O MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL (MDC) KAPASIYAHAN BILANG 2021-10, PARA SA PAGPOPROGRAMA NG ANNUAL INVESTMENT PROGRAM (AIP) NA NAGKAKAHALAGA NG PHP3,786,163,000.00 AT DALAWAMPUNG BAHAGDAN NG PONDONG PANGKAUNLARAN (20% DEVELOPMENT FUND), NA NAGKAKAHALAGA NG PHP142,000,000.00 NA KINAPAPALOOBAN NG IBA'T-IBANG PROGRAMA, PROYEKTO AT AKTIBIDAD (PPA) NA PANGKAUNLARAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MARILAO, LALAWIGAN NG BULACAN PARA SA TAONG 2022.