header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG UPDATED CY 2021 ANNUAL INVESTMENT PROGRAM (AIP) AS OF SECOND SEMESTER OF 2021 NG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN NA PINAGTIBAY NG PROVINCIAL DEVELOPMENT COUNCIL SA PAMAMAGITAN NG PDC RESOLUTION NO. 2021-12-01 NOONG IKA-16 NG DISYEMBRE, 2021.

Author:
Code: KAP BLG. 260-T'2022
Date Approved: June 23, 2022
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG UPDATED CY 2021 ANNUAL INVESTMENT PROGRAM (AIP) AS OF SECOND SEMESTER OF 2021 NG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN NA PINAGTIBAY NG PROVINCIAL DEVELOPMENT COUNCIL SA PAMAMAGITAN NG PDC RESOLUTION NO. 2021-12-01 NOONG IKA-16 NG DISYEMBRE, 2021.