header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 175 SERYE NG 2022 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, NAGPAPATIBAY NA MAURING MULI (RECLASSIFICATION) ANG APAT (4) NA PARSELA NG LUPA NA PAG-AARI NI MONSIGNOR PABLO D. LEGASPI, SR. ET AL., NA KINAKATAWAN NINA DR. AMADO MANUEL C. ENRIQUEZ, JR. AT DR. FERDINAND MANUEL J. DACUMOS, NA MAKIKITA SA MC ARTHUR HIGHWAY, BARANGAY BOROL 1ST, BALAGTAS, BULACAN AT MAY KABUUANG SUKAT NA 6,506 METRO PARISUKAT SA ILALIM NG TITULO BLG. T-3696996, T-65188, T-334250(M) AT T-30051 MULA AGRIKULTURAL TUNGO SA INSTITUSYONAL.

Author:
Code: KAP BLG. 278-T'2022
Date Approved: June 23, 2022
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 175 SERYE NG 2022 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, NAGPAPATIBAY NA MAURING MULI (RECLASSIFICATION) ANG APAT (4) NA PARSELA NG LUPA NA PAG-AARI NI MONSIGNOR PABLO D. LEGASPI, SR. ET AL., NA KINAKATAWAN NINA DR. AMADO MANUEL C. ENRIQUEZ, JR. AT DR. FERDINAND MANUEL J. DACUMOS, NA MAKIKITA SA MC ARTHUR HIGHWAY, BARANGAY BOROL 1ST, BALAGTAS, BULACAN AT MAY KABUUANG SUKAT NA 6,506 METRO PARISUKAT SA ILALIM NG TITULO BLG. T-3696996, T-65188, T-334250(M) AT T-30051 MULA AGRIKULTURAL TUNGO SA INSTITUSYONAL.