header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG MUNICIPAL ORDINANCE NO. 2022-10 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SAN RAFAEL, AN ORDINANCE FOR THE RECLASSIFICATION OF THIRTY SIX (36) PARCELS OF LAND DESCRIBE AS LOT WITH TCT NOS. T-039-2022008449 (1,097 SQ.M.), T-039-2022008450 (1,282 SQ.M.), T-039-2022008451 (1,481 SQ.M.), T-939-2022008452 (1,303 SQ.M.), T-039-2022008453 (1,703 SQ.M.), T-039-2022008454 (1,997 SQ.M.), T-039-2022008455 (2,093 SQ.M.), T-039-202208456 (1,599 SQ.M.), T-039-2022008457 (1,023 SQ.M.), T-039-2022008458 (1,165 SQ.M.), T-039-2022008459 (1,131 SQ.M.), T-039-2022008460 (538 SQ.M.), T-039-2022008461 (1,017 SQ.M.), T-939-2022008462 (1,017 SQ.M.), T-039-2022008463 (1,017 SQ.M.), T-039-2022008464 (1,017 SQ.M.), T-039-2022008465 (1,017 SQ.M.) T-039-2022008466 (1,017 SQ.M.), T-039-2022008467 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012722 (1,513 SQ.M.), T-039-2021012723 (1,017 SQ.M.) T-039-2021012724 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012725 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012726 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012727 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012728 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012729 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012730 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012731 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012732 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012733 (1,017 SQ.M.), T-039-2022007839 (1,001 SQ.M.), T-2022007840 (1,261 SQ.M.), T-039-2022007841 (1,692 SQ.M.) T-039-2022007842 (1,000 SQ.M.) AND T-039-2022007843 (1,257 SQ.M.) SITUATED AT BARANGAY BALAGTAS-BMA AND CORAL NA BATO, THIS MUNICIPALITY, OWNED BY MR. ALLAN SY ANGGALA ET. AL FROM AGRICULTURAL TO INDUSTRIAL LAND CLASSIFICATION".

Author:
Code: KAP BLG. 282-T'2022
Date Approved: June 23, 2022
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG MUNICIPAL ORDINANCE NO. 2022-10 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SAN RAFAEL, AN ORDINANCE FOR THE RECLASSIFICATION OF THIRTY SIX (36) PARCELS OF LAND DESCRIBE AS LOT WITH TCT NOS. T-039-2022008449 (1,097 SQ.M.), T-039-2022008450 (1,282 SQ.M.), T-039-2022008451 (1,481 SQ.M.), T-939-2022008452 (1,303 SQ.M.), T-039-2022008453 (1,703 SQ.M.), T-039-2022008454 (1,997 SQ.M.), T-039-2022008455 (2,093 SQ.M.), T-039-202208456 (1,599 SQ.M.), T-039-2022008457 (1,023 SQ.M.), T-039-2022008458 (1,165 SQ.M.), T-039-2022008459 (1,131 SQ.M.), T-039-2022008460 (538 SQ.M.), T-039-2022008461 (1,017 SQ.M.), T-939-2022008462 (1,017 SQ.M.), T-039-2022008463 (1,017 SQ.M.), T-039-2022008464 (1,017 SQ.M.), T-039-2022008465 (1,017 SQ.M.) T-039-2022008466 (1,017 SQ.M.), T-039-2022008467 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012722 (1,513 SQ.M.), T-039-2021012723 (1,017 SQ.M.) T-039-2021012724 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012725 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012726 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012727 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012728 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012729 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012730 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012731 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012732 (1,017 SQ.M.), T-039-2021012733 (1,017 SQ.M.), T-039-2022007839 (1,001 SQ.M.), T-2022007840 (1,261 SQ.M.), T-039-2022007841 (1,692 SQ.M.) T-039-2022007842 (1,000 SQ.M.) AND T-039-2022007843 (1,257 SQ.M.) SITUATED AT BARANGAY BALAGTAS-BMA AND CORAL NA BATO, THIS MUNICIPALITY, OWNED BY MR. ALLAN SY ANGGALA ET. AL FROM AGRICULTURAL TO INDUSTRIAL LAND CLASSIFICATION".