header

    Mensahe ng Punong Lalawigan


gov

Buong pusong pagbati at maligayang pagdating sa Website ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan!

Tungo sa layuning bumuo ng matiwasay, mapayapa, at malayang sambayanan, lubos nating pinapahalagahan ang pagkakaisa at pagtutulungan sa ating Lalawigan ng Bulacan.

Masigasig nating ipinapapatupad ang demokratikong sistema ng pamamahala kung saan pinagkikinggan ang tinig at damdamin ng mga mamamayan sa pamamagitan ng ating Sangguniang Panlalawigan na kumakatawan sa mga distrito at iba't ibang sektor sa ating pamayanan, sa pamumuno ng ating mahusay at iginagalang na Pangalawang Punong Lalawigan, at katuwang sa paglilingkod, Igg. Alexis C. Castro.

Ang website na ito ay nagsisilibing talaan, reperensya at gabay hinggil sa mga Panlalawigang Kautusan at Kapasiyahang pinagtitibay ng Sangguniang Panlalawigan.

Hangad nating mabigyan ng sapat na impormasyon at kaalaman ang mga Bulakenyo hinggil sa mga ordinansa at resolusyong makaapekto sa mga karapatan at kapakanan ng bawat isa.

Layunin nating mahikayat ang wastong pagtalima at aktibong pakikibahagi ng mga mamamayan tungo sa pag-unlad at pagbabago sa ating Dakilang Lalawigan ng Bulacan.

Maraming salamat sa inyong pagbisita at nawa ay matulungan kayo ng website na ito sa inyong layunin!


DANIEL R. FERNANDO
Punong Lalawigan